Úvod

Fotografie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte mi, abych vás jménem výboru SOT ČLS JEP pozvala na Český transplantační kongres, který je zároveň 4. kongresem Společnosti pro orgánové transplantace a 3. edukačním sympoziem České transplantační společnosti. Kongres se bude konat ve Špindlerově Mlýně v termínu 24.–27.4.2024.

Odborný obsah je tradičně zaměřen na problematiku transplantační medicíny z různých pohledů jednotlivých odborností. Jedná se o témata naší každodenní praxe, témata výzkumná i o zamyšlení nad současným stavem a budoucností transplantací. Toto setkání nabízí nejen prezentaci odborných témat, ale i možnost diskuzí, jak v rámci oficiálního programu, tak i formou neformální výměny názorů z různých perspektiv. Kromě bloků postgraduálních přednášek zvaných řečníků bude dán dostatek prostoru pro volná sdělení, která budou vybírána z nejlepších abstraktů. Součástí programu je také blok Mladých transplantologů. Významnou část programu budou tvořit sdělení sester, která budou představena v několika blocích. Nepostradatelnou součástí všech transplantačních programů je práce klinických koordinátorů/koordinátorek, jejichž sdělení budou zaměřena na koncepci a úskalí koordinace transplantací. Transplantační medicína je více než jiné obory založena na multidisciplinární spolupráci, a právě takováto setkání mohou přispět k vzájemnému porozumění a výměně důležitých informací. Proto jsme rádi, že se na plánovaném kongrese setkají zástupci různých transplantačních center a různých odborností.

Věřím, že vás program zaujme a podpoříte kongres svou osobní účastí

doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
předsedkyně výboru SOT ČLS JEP