Úvod

Vážení kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na III. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, který se bude konat 6.–9. dubna 2022 ve Špindlerově Mlýně. Jakkoliv se může zdát pozvání na kongres v době pandemie bláhovým nápadem, domnívám se, že není možné opustit zaběhnutý řád a ponořit se do ticha světa on-line. Naše dosavadní zkušenosti s on-line přenosy z kongresů svědčí pro nižší edukační úroveň a nižší schopnost posluchačů shlédnout celý přenos. Důležitou funkcí kongresů je také jejich společenská role, kdy je možno mnoho věcí domluvit osobně a s kolegy promlouvat i na jiná než prezentovaná témata. Zvlášť poškozeni současnou dobou jsou nejmladší kolegové, kteří v posledních dvou letech neměli prakticky možnost vidět přednášky naživo.
Proto výbor SOT ČLS JEP plánuje další kongres v běžném režimu, samozřejmě pro očkované a s vědomím nutnosti dodržet všechna možná i „nemožná“ hygienická doporučení. Je samozřejmě možné, že kongres budeme nuceni převést do hybridní nebo čistě on-line formy. V tomto případě budeme informovat všechny účastníky co nejdříve.


Jak tomu bylo i v minulosti, plánujeme kongres uspořádat ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi tak, aby byl program zajímavý pro všechny naše členy. Zvláštní důraz chceme klást na nefrologická transplantační témata a dárcovský program. Nezapomeneme samozřejmě ani na poslední aktuality v transplantacích jater, srdce, plic a slinivky břišní. Počítáme také s prezentací vybraných abstrakt ve formě přednášek nebo e-posterů. Mladí transplantologové zorganizují svůj samostatný blok. Většinu zahraničních řečníků tentokráte pozveme k vystoupením on-line. Počítáme také s účastí sester a s jejich vlastními bloky edukačních přednášek. Zkrátka uděláme vše pro to, aby se kongres uskutečnil a aby byl pro všechny z nás v této nelehké době edukačním a společenským osvěžením.
Těším se na osobní setkání s Vámi ve Špindlerově Mlýně!


prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA